Vrijmetselarij in Winterswijk

Vrijmetselaarsloge De Achterhoek in Winterswijk

Informatie over Loge De Achterhoek

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Achterhoek

Loge �De Achterhoek� telt zo�n 40 leden afkomstig uit Winterswijk en omgeving en is opgericht in 1950. We hebben een prachtig eigen gebouw met diverse ruimtes. We komen iedere woensdagavond bijeen. Onze Logeavonden bestaan, naast de huishoudelijke zaken zoals in iedere vereniging, meestal uit een voordracht van ��n van de leden over een hem aansprekend thema. Deze voordracht kan gaan over praktische zaken, maar ook over levensbeschouwelijke en persoonsgebonden onderwerpen. Na een voordracht wordt er over het onderwerp van gedachten gewisseld, waarbij openheid, respect voor ieders mening en duidelijkheid belangrijke elementen zijn. Er wordt eerder gezocht naar volledigheid dan naar oplossingen. De broeders van Loge �De Achterhoek� zijn erg gesteld op harmonie, maar gaan tegenstellingen niet uit de weg. We komen graag eerlijk uit voor onze mening en horen ge�nteresseerd de mening van onze medebroeders. We zijn serieus bezig met onze levensvragen en houden van een goede en gezellige sfeer. De ervaringen die we opdoen kunnen we goed gebruiken in ons dagelijks leven, voor ons zelf en voor de mensen om ons heen.