Wat doen vrijmetselaars?

Vrijmetselaren werken enkel aan zichzelf, nemen zichzelf en niet een ander de maat. We discussiëren niet maar compareren, dat is zoeken naar overeenkomsten en niet naar verschillen. Goed of fout is er in die zin dus niet, hooguit een andere zienswijze.

Door deze verschillen met elkaar te delen worden we toleranter en leren respect te hebben voor andermans doen en laten en krijgen daarmee voor onszelf een ruimere blik op het leven.

Vrijdenken

Vrijdenken is is dus de kunst om aangeleerde denk- en zienswijzen los te laten waar wenselijk en open te staan voor "andere" zienswijzen. Dat open staan is overigens wat anders dan overnemen of eens zijn. Meestal blijkt al gauw dat we niet zoveel van elkaar verschillen maar dat het toeval van waar je geboren wordt en hoe je opgevoed bent het meest bepalend is. "Zoek de verschillen" word je van kinds af aan geleerd en dat staat een open mind in de weg.

Dogma's passen niet bij Vrijmetselarij

Dogma's (leerstellingen) passen niet bij vrijdenken maar benauwen enkel. U kunt zich dus voorstellen dat even uitleggen wat vrijmetselarij is dus voor iedere broeder verschillend is. En omdat we elkaar niet kunnen voorschrijven wat te denken over diverse zaken betekent het dat ieder zijn broederschap op eigen wijze invult. Dat klinkt dan weer geheimzinnig omdat je bijna alles voor jezelf een plekje moet geven. Zo werken we met symbolen die niet tot op detail qua betekenis voorgekauwd worden. Dat zou immers weer dogmatisch worden en die vaste leer is er niet. Een vrijmetselaar kan hooguit benoemen hoe hij of zij iets ziet of beleeft. Niet vertellen hoe het ís met dat verhaal als de enige waarheid.