Vrijmetselarij in Zutphen

Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden in Zutphen

Informatie over Loge Karel van Zweden

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Karel van Zweden

Deze website is ook in ontwikkeling, net als wijzelf Wie interesse heeft in het mysterie van het leven, vindt in de Ken U Zelve-uitdaging een geweldige ingang om tot meer begrip te komen. Vrijmetselaren werken vanuit de idee zichzelf te ontwikkelen. Een Maçon werkt aan zichzelf, hetgeen gesymboliseerd wordt door het werken aan de ruwe steen. Idee is deze om te vormen naar een zuivere kubiek, die past in het te voltooien maatschappelijk bouwwerk; een samenleving waar alle deelnemers in harmonie en in vrijheid kunnen leven en tot groei en bloei kunnen komen.In de Loge Karel van Zweden is de gezamenlijke zoektocht het centrale thema. De bereidheid om mee te zoeken is het DNA van de loge. Wij zoeken in harmonie en met respect, al mag het soms best even schuren. Dit vraagt een open houding en de wens tot nieuwe inzichten te komen. Pasklare antwoorden zijn er in de Loge Karel van Zweden niet te vinden, net zo min als absolute waarheden. Pijlers van de gezamenlijke zoektocht zijn het samen beleven van de rituelen en de dialoog (comparitie) naar aanleiding van een inleiding (bouwstuk).De geestverwanten in de Loge ervaren het gezamenlijk zoeken als een goede methode om verder te komen. De gezamenlijkheid, de broederschap is overigens niet alleen prettig, leuk en inspirerend, maar blijkt ook vruchtbaar.Interesse in het mysterie van het leven? Samen bouwen aan een maatschappij waarin harmonie en vrijheid centraal staan? Altijd al eens in een loge willen kijken?Dat kan. We nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek, zodat we gericht antwoord kunnen geven op uw vragen.Wilt u uw interesse kenbaar maken aan de secretaris via logekvz@gmail.com