Vrijmetselarij in Bilthoven

Vrijmetselaarsloge De Unie van Utrecht in Bilthoven

Informatie over Loge De Unie van Utrecht

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge De Unie van Utrecht

Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand (m.u.v. dec.) in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...De agenda is door diverse corona-maatregelen aan wijzigingen en voorbe-houden onderhevig; ook is het aantal aanwezigen dat per keer aanwezig kan en mag zijn niet onbeperkt. Dit alles heeft ertoe geleid dat er een aanmeldplicht gaat gelden voor álle bijeenkomsten van de Loge, óók de besloten bijeenkomsten.1. U meldt zich uiterlijk de zondagmiddag vóór een Loge-bijeenkomst per e-mail aan op aanmelden.unie@outlook.com 2. In de onderwerpregel de datum van de bijeenkomst vermelden.3. U kunt zich pas ná een Loge-bijeenkomst aanmelden voor de volgende; dus niet in één keer voor het hele seizoen.4. U ontvangt géén bevestiging of iets dergelijks.Wij willen als Loge graag bijeen gaan komen, maar wel met zo weinig mogelijk risico ! Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht". Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt. Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ? Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven. « plattegrond »Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".4 - 6 september Kleine uittocht naar de Abdij van Berne14 sept., 21u00 Opening Werkjaar + Hoger Loon besloten bijeenkomst28 sept., 21u00 Instituut Maçonieke Vorming besloten bijeenkomst